امروز: شنبه 30 تیر 1397 برابر با 21 جولای 2018

اخبار مهم روز
سال نو مبارک... - چهارشنبه, 28 اسفند 1392 00:00
جداول مصلحات و طبع خوراکیها - چهارشنبه, 01 آبان 1392 23:02

عسل را بشناسیم

  • شنبه, 21 دی 1392
  • نوشته شده توسط 
  • اندازه نوع خط کاهش اندازه نوع خط افزایش اندازه نوع خط

بپارسی انگبین و به هندی ناکهو و مده هم می گویند.

بهترين نوع آن:

 سرخ رنگ

شفاف

و خوشبوي غليظ

 خوش طعمی که دارای شیرینی صادق باشد

در آن مطلقاً موم نباشد

و هنگامیکه با انگشت بردارند تار ببندد و اين نوع عسل است که براي درمان بهتر است

و بعد از آن سفيد نباتي

و عسل بهاره بهتر از تابستانه آن است .

و عسل زمستانه ضعیف است و همچنين سبز و سياه و كهنه آن که يكسال از آن گذشته باشد.

 

 

طبيعت آن: گرم و خشک

و عسل خام گرمي و تندی و جلاي آن بیشتر است و به دوائيت نزدیک تر است.

 

و عسل پخته شده كف گرفته، حرارت و حدت و جلاي آن كمتر است و به غذایيت نزدیک تر است.

 

و شیوه قوام آوردن آن اینگونه است كه با آب مخلوط كنند و با آتش ملایم بجوشانند تا به قوام آيد و احتياط كنند كه نسوزد و اگر با آب مخلوط  نكنند كف آن را نمي‌توان گرفت و اگر شعلۀ آتش را  زياد كنند، مي‌سوزد و تلخ مي‌گردد.

 

افعال و خواص آن:

 

1-      جلا دهنده

 

2-      بازکننده گرفتگی ها و دهانه های عروق 

 

3-      پاک کننده بدن از بلغم لزج و رطوبات

 

4-   زایل كننده استرخا و استسقا و يرقان و سپرز و عسرالبول(سخت ادراری) و انواع رياح(بادها) و ايلاوس(قسمتی از قولنج) و سموم ناشی از سردی

 

5-      شکننده سنگها

 

 و برای اثبات منافع آن همين بس كه حق تعالي در كلام مجید خود مي‌فرمايد كه (و اوحي ربك الي النحل ان اتخذي من الجبال بيوتاً و من الشجر و مما يعرشون(و پروردگار تو به زنبور عسل «وحي» (و الهام غريزي) نمود که: «از کوه‌ها و درختان و داربستهايي که مردم مي‌سازند، خانه‌هايي برگزين!) ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآيه لقوم يتفكرون(سپس از تمام ثمرات (و شيره گلها) بخور و راه‌هايي را که پروردگارت براي تو تعيين کرده است، براحتي بپيما! «از درون شکم آنها، نوشيدني با رنگهاي مختلف خارج مي‌شود که در آن، شفا براي مردم است؛ به يقين در اين امر، نشانه روشني است براي جمعيّتي که مي‌انديشند.)

 

و نيز در حديثی آمده است: (هر كه اراده شفا داشته باشد بايد كه صبح ناشتا عسل با آب باران مخلوط كرده بياشامد.)

 

و جالينوس گفته : (هيچ چيز بهتر از عسل نيست در نفع براي بدن و علاج اكثر بیماریها. )

 

و از آن براي سرشتن داروها استفاده می شود، چون به سبب چسبندگی و غلظت قوام باعث آمیختگی سریع و حفظ آنها از فساد و خراب شدن است.

 

و به سبب شیرینی برای طبایع مختلف مجرب است و لذيذ و بر طرف کننده مزه بد است.

 

و قوت داروها را به سرعت به تمام بدن می رساند.

 

*تاثیر عسل بر امراض سینه، سر،  معده و كبد و غيره*

 

آشاميدن آن با مصطكي جهت جذب رطوبات و فضولات مغز و فالج(فلج) و لقوه(کج شدن صورت) و استرخا(سستی اندام) و خدر(خواب رفتن اندام) و امثال اينها .

 

و تقويت کننده معده و اشتها

 

و دفع کننده بادها و چسبندگی اخلاط

 

مفید برای قولنج(درد در ناحیه روده ها) و تقويت کننده معده و نیروی جنسی و اشتها آور

 

و با كندر جهت پاکسازی سینه و قصبه ریه و استسقا(نوعی بیماری که بیمار عطش زیاد دارد و آب بسیار می‌خواهد( و يرقان(زردی) و طحال و شکننده سنگها و سخت ادراری و انواع بادها و قسمتی از قولنج و دفع کننده سموم است.

 

و با آب خصوصاً آب باران مرطوب کننده اعضا و مقوي نیروی جنسی و ضُغَطه(فشار) و ادرار آور و پاک کننده زخم روده ها و مثانه است. بالخاصيت برطرف کننده عطش و درد شکم است.

 

 و قي نمودن توسط آن جهت پاکسازی معده مفید است.

 

*دهان و حلق*

 

غرغره آن جهت تحليل ورم عضلات جانبی حلق و لوزه ها مجرب است.

 

و پاکسازی کننده زخم های سقف دهان، زبان، حلق و لوزه ها است.

 

و به دستور، تَحَنُك(مالیدن دارویی در گلو) بدان و مضمضه بدان با سركه جهت

 

1-      استحكام لثه و رويانيدن گوشت آن

 

2-      و تقويت دندان

 

3-      و برطرف کننده چرك

 

4-   و سفيد كردن دندان، خصوصاً كه با انگشت بر دندانها بمالند و در هر ماهي سه چهار مرتبه انجام دهند و گفته اند برخی آن را مرخي(سست کننده اندام) دانسته به این دلیل كه شيريني‌ها همه سست کننده‌اند

 

و درحقيقت شيريني با رطوبت سست کننده اند، نه شيريني با يبوست و عسلِ گرم خشک است.

 

 

 

* چشم*

 

 سرمه کشیدن آن به تنهایي و يا با آب پياز و با نمك جهت گل مژه، جلای چشم و دفع خارش و جرب و بی جهت از چشم اشک آمدن و سفیدی چشم مجرب است.

 

*گوش*

 

 چکاندن آن در گوش با انزروت و نمک سنگ جهت رفع بادها و دَوي(آواز کردن گوش اگر آواز نرم و غلیظ بود دوی گویند و اگر باریک و تیز بود طنین نامند) مفید است.

 

و قطع کننده رطوبات جاری شده است.

 

و تسكين درد های ناشی از سردی است.

 

و چکاندن آن با شير بز و يا شیر زنان و يا با سفيده تخم مرغ جهت سنگینی گوش مجرب است.

 

*سینه*

 

آشاميدن و لعق(لیسیدن) غليظ آن با روغن گل جهت سرفه سرد مفید است.

 

 

 

*روده ها*

 

حقنه(تنقیه) با عسل و آب بارهنگ جهت زخم روده ها و تحليل ورم آن، مشروط به تکرار آن نافع است.

 

 

 

*اعضا تناسلی و رحم*

 

ضماد آن بعد از حمام و تکرار آن  باعث تقويت آلت مرد و بزرگی آن می شود.

 

واژینال آن جهت علل  بیماریهای رحم زنان مفید است.

 

 

 

*ورم  و جوش و لک ها و غيره*

 

ضماد آن با آرد گندم جهت تحليل ورم ها و نضج دمل ها نافع است. 

 

و با سركه و نمك جهت تحليل ورم ها و رفع کک و مک مجرب است.

 

و با گیاه قُسط جهت كَلَف(لکۀ صورت؛ کک‌مک) مفید است.

 

و با نمك جهت رفع آثار ضربه و صدمه‌ای كه بادنجاني رنگ شده باشد.

 

مضر : سردرد های گرم و مصرف بیش از حد آن برای بیماران صفراویست مانند خارش بدن، حواس پرتی، تاول و جوش های بدن مضر است.

 

مصلح آن: آب انار ترش و اترج و آب ليمو و میوه های ترش و رب آنها و سركه و گشنيز.

 

مقدار شربت آن: پانزده مثقال.

 

جایگذین آن: شیرۀ انگور و خرمایی که پخته نشده باشد.

 

طبیعت آن گرم و خشک است در دو درجه و لطیف است و امعاء را بشوید و بزداید و بادها را تحلیل کند. و در او حدتی است که بواسطه  آن شکم براند. (از تذکره  ضریر انطاکی ).

 

بهترین آن صاف مایل بسرخی و قوام دار است که با اندک حدت و خوش طعمی و بی موم باشد و بعد از آن سفید، و بدترین نوع آن سبز و سیاه و خشک و تلخ و کهنه است که بیش از دو سال مانده باشد. (از تحفه  حکیم مومن ).

 

مایع کم وبیش غلیظ و شربتی شکل و شیرینی که زنبوران عسل بر اثر جمع آوری نوش گلها در کندو بمنظور تغذیه  افراد کندو تهیه میکنند. معمولاً عسل بوسیله  زنبوران ماده  عقیمی که کارگر نامیده میشوند از شیره  گلها و برگها و دم برگهای نباتات جمع آوری میشود.

 

زنبور کارگر، شیره  گیاهان را وارد دهانش کرده با آب دهان مخلوط میسازد و فرومیبرد و آن وارد محفظه ای بنام کیسه  عسل که در شکمش قرار دارد، میگردد. قسمتی از این شیره  گیاهی وارد روده  زنبور شده به مصرف تغذیه  خود زنبور می رسد و قسمت دیگر هم با انقباض کیسه  عسل دوباره به دهان زنبور برمیگردد و زنبور، آن را در حجره های خالی کندو که بهمین منظور ساخته است خالی میکند.این عسل بسیار رقیق است لیکن بر اثر حرارت کندو و مجاورت با هوا غلیظ میشود، و بعلاوه اختلاط آب دهان زنبور با شیره  گل تغییرات شیمیائی در آن میدهد. این فعل وانفعالات هنوز کاملاً شناخته نشده است . پس از آنکه عسل در حجرات مسدسی شکل کندو حالت طبیعی بخود گرفت زنبور کارگر روی آن را ازیک طبقه موم می پوشاند. عسل بزحمت به دست می آید و فقط کوشش و پشت کار زنبوران کارگر است که موجب جمع آوری آن در مدتی بالنسبه کوتاه میشود. برای تهیه  یک کیلوگرم عسل یک زنبور باید روی 2 میلیون گل اقاقیا یا 5 میلیون گل اسپرس بنشیند و  180هزار مرتبه کیسه  عسل خودرا پر و خالی کند. (فرهنگ فارسی معین)

 

 

 

4169 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در داروهای حیوانی
کد خبر: 263
مجموعه های بیشتر: کباب »

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

با ما در تماس باشید

 

‪Google+‬‏

حالت های رنگی