امروز: شنبه 30 تیر 1397 برابر با 21 جولای 2018

اخبار مهم روز
سال نو مبارک... - چهارشنبه, 28 اسفند 1392 00:00
جداول مصلحات و طبع خوراکیها - چهارشنبه, 01 آبان 1392 23:02

سُعال (سرفه)

  • سه شنبه, 22 ارديبهشت 1394
  • اندازه نوع خط کاهش اندازه نوع خط افزایش اندازه نوع خط
سرفه سرفه asreteb.ir

به نام خدا

با عرض سلام، ادب و احترام

با توجه به اینکه در فصول گرم سال به هر دلیلی تولید بخارات در بدن زیاد شده و با بالارفتن این بخارات در بدن و نزدیک شدن به اندام فوقانی بدن در معرض هوا قرار گرفته یا با نوشیدن آب سرد این بخارات منعقد شده و به ریه، گلو، سینوسها و نای ریخته و منجر به سرفه یا سردرد های ناشی از عفونتهای سینوسی می شود تصمیم به این گرفتم تا تعریفی از سرفه و انواع و درمان آن را برایتان در این سایت قرار دهم.

سُعال (سرفه)

حرکت سینه و ریه است برای دفع شئ آزاردهنده از ریه و از اعصاب متصل به آن مانند استخوان جناغ سینه، پرده جداکننده سینه و حجاب پوشاننده ضلع های ریه و عضلات سینه است و همینطور یاری دهنده قوۀ نفسانیست که محرک عضلات است. به این نحو که این قوه، عضلات را شدیدا منقبض کرده و هوای استنشاق شده ای که در ریه است دفعتاً و به شدت بیرون می آید و همراه با آن شئ آزاردهنده نیز به بیرون پرتاب می شود.

به چند روش این اتفاق می افتد:

1 .  یا آن شئ موذی چیزی بیگانه ای است که از خارج بدن وارد شده مانند غذا و نوشیدنی ای که در مجرای تنفس قرار می گیرد.

2 . و یا خون است که به آن در طب سنتی نفث الدم می گویند.

3 . و یا ماده ایست که از اعضای مجاور می آید یا در همان جا متولد می شود و آن ماده ها یا از ذات الجنب است که زخم و منفجر شده و یا از زخم های سینه است و یا از زخم های ریه است که آن را سل می گویند.

4 .  نوعی از سرفه بدلیل ورم ریه نیز می باشد و طبیعت بدن سعی می کند که آن را با سرفه دفع کند و دفع نمیشود مگر اینکه تحلیل رود یا نضج(پختگی) یافته، منفجر شود و از ماده پاک شود و ورم ریه را ذات الریه می نامند.

5 . و گاهی از ورم کبد نیز به وجود می آید به این دلیل که کبد سنگین شده و کشیده می شود و به جهت آنکه غشاهای آن به ریه متصل است و ریه نیز کشیده شده و به دنبال آن دردناک می شود و راههای عبور هوا به واسطه ی کشیدگی بسته می شود و اگر ورم در قسمت محدب کبد باشد به حجاب سینه فشار وارد می کند و ریه کاملاً منبسط(باز) نمی شود و طبیعت بدن به عادت خود در دفع آن می کوشد.

و موارد فوق و برخی موارد دیگر مانند متصاعد شدن بخارات و انعقاد آن و ریزش آن به اعضا السینه، علل هایی است که به وجود آورنده سرفه است.

انواع سرفه:

-         اگر آن شئ حبس شده ی در ریه، خلط غلیظ چسبنده باشد:

علامت آن:

به دنبال آبریزش بینی وقتی که ماده آن رقیق می شود و به حلق می ریزد و در آنجا غلیظ می شود عارض میشود.

و به سختی بیرون می آید، چون با چسبندگی ای که در آن هست به ریه چسبیده و با رنج شدید و سرفه زیاد بیرون می آید و آنچه بیرون می آید غلیظ و چسبنده است.

درمان:

  • لطافت بخشیدن و پختن آن با جوشانده زوفا و امثال آن مثل انجیر، شنبلیله، ریشه شیرین بیان و ایرسا (ریشه سوسن) همراه با عسل تا زمانیکه سرفه برطرف شود.

 

 

-         گاهی به طور دایم رطوبت چسبنده از سر به ریه می ریزد و فرد در همه حالات مانند کسانی است که مرض سل دارند و گاهاً اتفاق می افتد که شئ حادِ رقیق از سر به نای می ریزد و ایجاد سوزش می کند:

و سبب آن:

حرارت و ضعف مغز از هضم غذایی که نصیب او می شود، پس از آن پر شده و از آنجا در حالی که کیفیت حاد سوزاننده پیدا کرده به ریه میریزد.

و علامت آن:

سرفه خشک بدون خروج خلط است مانند بادی که باید آنرا از بیخ بکند و بیرون آورد به سبب دقت آن ماده بر آن تسلط ندارد. و از اینجا معلوم می شود که غلظت اخلاطی که هوا آنرا بیرون می آورد باید به گونه ای باشد که هوا بتواند آنرا حرکت دهد. بنابراین نباید مانند گِل باشد و خیلی رقیق نیز نباشد و اجزای آن با وزیدن باد بر آن مانند آب جدا شود.

و علامت دیگرش:

شدت سرفه در شب است چون منافذ و روزنه ها در شب به هم فشرده و بسته میشود و ماده در مغز جمع شده و پایین میریزد و بعد از خواب نیز شدت می یابد بواسطه آن که در خواب حرارت به باطن میل می کند و رطوبت را رقیق و قطعه قطعه می کند و ریزش آن زیاد می شود.

و به محض اینکه مریض بیدار شد رطوبت را به سمت دهان می کشاند و زمانیکه سوزش آن را در حلق احساس می کند نمیگذارد به ریه بریزد.

و این نوع اگر طولانی شود منجر به بیماری سل می گردد،چرا؟ چون ریه عضوی نرم و سست است و اگر ماده حادی، مدت زمان طولانی ای در آن بریزد موجب خرد شدن و زخم آن می شود.

خصوصا که بدون خروج خلط باشد ئ در آنجا باقی مانده و متعفن یا گندیده می شود و بر حدت وسوزش آن بیفزاید.

و نکته دیگر اینکه این ماده دفع نمی شود مگر با سرفه شدید و سرفه شدید موجب شکافتن عروق ریه شده و زخم به وجود می آورد.

درمان آن:

1 . جلوگیری از نزله با شربت خشخاش

2 . غرغره با قابضات مانند آبی که پوست خشخاش، بزرالبنج و باقلایی که با پوست کوبیده باشند و ورق مورد و تخم کاهو و گل خشک که در آن جوشیده باشد.

3 . تراشیدن سر و مالش آن با پارچه زبری روی آن تا پوست سر سرخ شود و این رنج و عیون حرارت، مواد را به ظاهر می کشاند و از ریختن به ریه منحرف میکند و منافذ پوست را فراخ میکند تا آنکه به تحلیل رود.

4 . و اگر به اینها معالجه نشد باید با آب جوشانده خردل یا انجیر بمالد تا آنکه جوشهایی در آن به وجود آید و منفجر شود و نباید گذاشت تا زخم شود.

5 . و باید حب های سرفه در دهان گذاشت که ماده را چسبنده و غلیظ گرداند و از سیلان جلوگیری می کند مانند حبی که از نشاسته، کتیرا،  بادام پوست کنده، باقلای پوست کنده، تخم خشخاش و پوست آن و صمغ عربی و گِل ارمنی که با لعاب اسفرزه درست کرده باشند.

 

گاهاً سبب سرفه رطوبت ریه است:

این نوع بیشتر در پیران و مزاجهای مرطوب عارض می شود، چون مغزشان سردی و تری ای که دارد پر از فضولات است و نمی تواند غذایش را هضم کرده و فضولات را تحلیل برد و از آنجا به ریه می ریزد و ریه را مرطوب می کند و احشاء داخلی و سینه هایشان پر از رطوبت است و ریه نیز به خاطر اسفنجی بودنش از مجاورت خود رطوبت جذب می کند و بهمین علت است که قدما(پیشینیان) آن را به پشمی که نزدیک چیز تر گذاشته باشند تشبیه کرده اند.

علامت آن:

1-      رطوبت زیادی را به جهت بسیاری ماده جذب می کند.

2-      و چون حرارت از پختن و لطافت دادن به آن ناتوان است و به دلیل غلظت آن بلغم در حلق چسبنده است.

3-      زیاد خرخر کردن خصوصاً در خواب و بعد از آن

و در خواب به سبب از بین رفتن حرارت لطیف کننده و تحلیل برنده ای که در بیداری است، رطوبت هم در غلظت و هم در مقدار زیاد می شود و بهمین جهت است که در خواب چیزی ترشح نمی شود و جمع می شود.

درمان:

1-      بعد از پختن ماده توسط جوشانده رازیانه، تخم کرفس، ریشه شیرین بیان، زوفای خشک و پرسیاوشان، بدن را از بلغم پاکسازی کنند.

2-      با جوشانده تخم ترب، ریشه شیرین بیان و عسل قی کردن

3-      اسهال با ایارج روفس

4-      زب السوس، ایرسا، زوفای خشک، تخم گزنه و کمی شیره انغوزه را کوبیده و با عسل مخلوط کرده و در دهان نگه داشتن.

5-      استفاده از غذاهایی که رطوبت را جذب می کند مانند گوشت گوسفند سرخ کرده به همراه ادویه جات و کباب گوشت شتر و مانند آن.

 

و گاهاً سبب آن سوء مزاج حار ریه و غلبه صفرا در آن موضع است که ایجاد سوزش در ریه می کند و طبیعت تلاش می کند که با سرفه آن را رفع کند:

علامت آن:

1-      نفس عمیق کشیدن به دلیل تمایل به هوا یا نسیم سرد

2-      به دلیل مخلوط شدن با بخارات گرم دخانی حرارت بالاست.

3-      به دلیل عطش زیاد از هوای سرد بیشتر از آب سرد لذت می برد، چون تسکین تشنگی به آن بیشتر از آب سرد است.

4-      به جهت زیادی ارتفاع بخارات گرم صورت قرمز است.

5-      عدم خروج خلط به جهت رقت ماده و چه بسا که از شدت سرفه خلط زرد مراری به وجود آید.

 

درمان:

1-      فصد باسلیق

2-      فرو نشاندن حرارت مزاج با خنک کننده ها

3-      استفاده از ماء الشعیر چون خلط آور است.

4-      سرد کردن مزاج با لعاب اسفرزه و بنفشه.

5-      مالیدن آب صندل، کافور با آب گشنیز و کاهو و گلاب و امثال اینها بر سینه

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4971 بازدید
رای دادن به این مورد
(1 رای)
منتشر شده در درمانگاه
کد خبر: 256

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

با ما در تماس باشید

 

‪Google+‬‏

حالت های رنگی